top of page

KONSULTACJA

To 1-3 spotkania służące rozmowie o powodzie zgłoszenia i określeniu najbardziej adekwatnej formy pomocy. Pozwala pacjentowi/klientowi poznać terapeutę, jego sposób bycia i prowadzenia spotkania, terapeucie zaś pozwala na zorientowanie się w sytuacji osobistej zgłaszającej się osoby i wstępne rozpoznanie natury zgłaszanego problemu.

 

Konsultacja może odbywać się w gabinecie stacjonarnym lub online, w zależności od możliwości osobistych oraz okoliczności zewnętrznych.

 

Konsultacja kończy się decyzją, wspólnie podjętą przez terapeutę i osobę zgłaszającą się, o dalszych krokach. W przypadku podjęcia terapii oznacza to omówienie zasad i ram organizacyjnych procesu terapeutycznego oraz tego, czy terapia będzie odbywać się w gabinecie stacjonarnym czy online.

W celu umówienia się na konsultację, prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym terapeutą.

Pracę terapeutyczną w gabinecie oferujemy zawsze wtedy, gdy kontakt osobisty może być istotnym czynnikiem stabilizującym proces lub jest konieczny dla realizacji celów terapii.

 

Z oczywistych względów jest on niezbędny w przypadku manualnej pracy z ciałem oraz w sytuacji intensywnego kryzysu, czy to osobistego czy dotyczącego sytuacji rodzinnej lub małżeńskiej. 

 

Gabinet terapeutyczny stwarza również dogodne warunki do realizacji zasad poufności, dając osobie będącej w procesie terapeutycznym komfort i poczucie bezpieczeństwa.

PRACA TERAPEUTYCZNA W GABINECIE

PRACA TERAPEUTYCZNA ONLINE

Jeśli okoliczności (geograficzne, organizacyjne itp.) uniemożliwiają spotkania osobiste w gabinecie stacjonarnym i skutkowałyby to niepodjęciem terapii, stwarzamy możliwość podjęcia pracy terapeutycznej on-line.

 

Jest to forma, która zapewnia możliwość osiągania tylko niektórych celów terapeutycznych. Daje możliwość podjęcia pracy osobistej nad poprawą jakości niektórych aspektów życia, pogłębieniem swojej świadomości czy poszerzeniem perspektywy rozumienia swojej sytuacji osobistej. Często jest to wystarczające do dokonania zmiany wewnętrznej i zainicjowania zmiany życiowej.

 

Praca online wymaga od pacjenta/klienta zadbania o dogodne warunki do odbywania sesji terapeutycznych:

- miejsce, w którym może swobodnie rozmawiać

- czas, w którym nie wykonuje żadnej innej czynności poza rozmową terapeutyczną. 

 

Praca online odbywa się za pośrednictwem wybranej platformy internetowej, zapewniającej obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym w obie strony.

bottom of page