top of page

To spotkanie (najczęściej 1-3) służące rozmowie o przyczynie zgłoszenia i określeniu najbardziej adekwatnej formy pomocy. Pozwala pacjentowi/klientowi poznać terapeutę, jego sposób bycia i prowadzenia spotkania, terapeucie pozwala na orientację w sytuacji osobistej zgłaszającej się osoby i wstępne poznanie natury zgłaszanego problemu.

 

Konsultacja kończy się wspólnie podjętą decyzją o dalszych działaniach w odpowiedzi na zgłoszony problem.

Konsultacja może odbywać się w gabinecie stacjonarnym lub online, w zależności od panujących warunków i okoliczności. 

KONSULTACJA

Prowadzą:

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia to proces leczenia zranień z przeszłości, wychodzenia z kryzysu po aktualnym, trudnym doświadczeniu lub poszukiwania lepszej jakości życia. Podział na te trzy perspektywy tylko częściowo porządkuje nasze myślenie o życiu. W praktyce przeszłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się ze sobą nierozdzielnie, oddziałując wzajemnie na siebie i tworząc kontinuum dynamicznej tożsamości.

 

Proces terapeutyczny koncentruje się na pracy osobistej, ukierunkowanej na lepsze rozumienie siebie oraz rozpoznawanie nieświadomych schematów reagowania na okoliczności życia.

 

Świadomość siebie otwiera z kolei możliwość dokonania zmiany wewnętrznej, której konsekwencją jest lepsze funkcjonowanie w różnych kontekstach zewnętrznych.

Terapia dziecka zawsze zaczyna się od kontaktu z samymi rodzicami, żeby dobrze omówić niepokojącą sytuację, jej genezę oraz różne czynniki mogące mieć z nią związek.

 

Podejmujemy pracę z rodzicami nad ich lepszym zrozumieniem zachowania i niepokojących objawów, poprzez które dziecko stara się powiedzieć nam, dorosłym, o swoim kłopocie.

 

Praca z rodzicami bywa czasem wystarczająca, żeby dziecku pomóc. Czasem jednak, z uwagi na cierpienie dziecka albo z uwagi na specyfikę problemu, praca bezpośrednia z dzieckiem jest niezbędna.

 

Podejmujemy wtedy regularne spotkania terapeutyczne z dzieckiem. Stały kontakt z rodzicami i regularne z nimi spotkania nadal są jednak nieodzownym elementem współpracy i mają znaczący wpływ na skuteczność terapii.

PRACA Z RODZICAMI

I TERAPIA DZIECKA

TERAPIA PAR

I RODZIN

Prowadzą:​

To forma terapii szczególnie wskazana, gdy trudności dotyczą relacji między bliskimi lub gdy pomocy terapeutycznej wymaga dziecko.

 

Udział w terapii pary lub rodziny jest zawsze dobrowolną decyzją wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to osób nieprzekonanych, jednak pozytywne zmiany w rodzinie są możliwe, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą.

 

Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie.

Z tej formy psychoterapii mogą skorzystać rodziny i pary, które znalazły się w kryzysie z rozmaitych przyczyn, np.:

  • powtarzających się konfliktów

  • poważnej choroby somatycznej lub psychicznej kogoś w rodzinie

  • zaburzeń odżywiania

  • żałoby po śmierci kogoś z rodziny

  • konfliktu między dziećmi i rodzicami

  • zmiany etapu życia rodziny, np. opuszczanie domu przez dorosłe dzieci

  • trudności szkolnych dziecka

 

Terapia rodzinna nie jest wskazana, jako podstawowa forma pomocy dla rodzin z aktywną chorobą uzależnieniową lub trwającą przemocą — te problemy wymagają specyficznych programów i procedur terapeutycznych.

 

Terapia par lub rodzin może być jednak przydatna jako wspomagająca forma terapii, pod warunkiem podjęcia właściwego leczenia przez osoby uzależnione i/lub sprawców przemocy oraz opanowania objawów.​

Terapia pracy z ciałem w ujęciu holistycznym pojmuje człowieka jako psychofizyczną jedność: to, co dzieje się w naszym umyśle i w naszych emocjach wpływa na procesy zachodzące w naszym ciele (choroby i symptomy fizyczne) i na odwrót. 

Większa równowaga na poziomie struktury fizycznej stwarza przestrzeń dla swobodnego przepływu energii życiowej i umożliwia bardziej świadome "bycie w ciele" oraz korzystanie z naszych zasobów wewnętrznych, poprawia ogólny stan zdrowia. 
Praca z ciałem poprzez rozluźnienie, świadomy oddech i usuwanie nagromadzonych napięć, aktywuje nasz układ immunologiczny i wzmacnia naturalne, wewnętrzne procesy uzdrawiania.
​Proponowane metody terapii w gabinecie: 
- Integracja Strukturalna wg. tradycji dr I. Rolf – łączy manualne techniki pracy z powięzią i reedukację ruchową; poprawia sylwetkę i pozwala zmienić nieprawidłowe nawyki ruchowe; 
- Biodynamiczna Terapia Czaszkowo-Krzyżowa – redukuje napięcie w układzie nerwowym i obniża poziom stresu w całym systemie przez co usprawnia jego autoregulację i powrót do równowagi; wspiera proces pracy z traumą;
-Shiatsu – praca na kanałach energetycznych i punktach akupresurowych; umożliwia głęboki relaks i „powrót do siebie” poprzez kompetentny, pełen uwagi i akceptacji dotyk.

Sesje on-line to medytacje i ćwiczenia pogłębiające postrzeganie i świadomość ciała, stymulujące kanały energetyczne oraz korygujące postawę a także praca z oddechem i praca z symptomami; 

Terapia pracy z ciałem może stanowić integralną część procesu psychoterapeutycznego.
 

TERAPIA PRACY

Z CIAŁEM

Prowadzi:​

PSYCHOEDUKACJA

i ROZWÓJ OSOBISTY

Wieloletnie doświadczenie, własna psychoterapia oraz szkolenia skoncentrowane na rozwoju osobistym i doskonaleniu umiejętności pomagania innym - pozwoliły nam zgromadzić sporo wiedzy z psychologii życia codziennego, psychologii głębi i duchowości.

 

Chcemy dzielić się tą wiedzą z osobami, które szukają rozwoju osobistego, pragnących odkrywać swoją osobistą rzeczywistość i bardziej świadomie ją realizować w swoim życiu. Choć sama wiedza nie jest tożsama z procesem rozwoju osobistego, z pewnością ma ogromne znaczenie dla budowania uważności i wrażliwości na siebie.

Proponujemy zarówno formy wykładowo/seminaryjne jak i warsztatowe.

bottom of page